Girl’s Day 2017

27. apríl 2017

Girl’s Day 2017 prebehne 27. apríla 2017 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku.

Čo je to Girl’s Day

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Jeho štvrtý ročník sa uskutoční 27. apríla 2017.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

Vaše otázky a záujem o participáciu adresujte na mail: info@ajtyvit.sk

Generálni partneri

Mediálni partneri