Girl’s Day 2016

28. apríl 2016

Girl’s Day 2016 prebehne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Čo je to Girl’s Day

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Aj jeho tretí ročník sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a prebehne dňa 28. apríla 2016.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Cieľom je prezentovať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18 rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

Vaše otázky a záujem o participáciu adresujte na mail: info@ajtyvit.sk

Generálni partneri

Mediálni partneri