girl's day 2017

Bardejov girl's day 2017

08:00 WAME.sk

Košice girl's day 2017

08:00 Centrum hospodárskej informatiky
08:00 Software AG
09:00 Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach
09:00 Hotovo
09:00 T-System Slovakia
09:00 Laboratórium počítačových sietí
09:00 IBM Client Inovation Center Slovakia
10:00 Promiseo s.r.o.
10:00 AT&T Košice

Bratislava girl's day 2017

08:30 WebSupport
08:30 Piano
09:00 Eset
09:00 Ústav informatiky SAV, Bratislava
09:00 ATOS
09:00 Slovak Telekom
09:00 Orange
09:00 Accenture
09:00 Garwan
09:00 LAUNCHER
09:00 JUMP - soft
09:00 Asseco Solutions, a.s.
09:00 CN Group
09:00 Oracle
09:00 Lucia Bartišková
10:00 AT&T Bratislava
10:00 Swan
10:00 Anritsu
10:00 Pantheon Technologies
11:00 Google Slovakia
12:00 ANASOFT
13:00 Dell

Trenčín girl's day 2017

09:00 ICZ Slovakia a. s.

Kosice girl's day 2017

09:00 Ness KE, s.r.o.

Bratislava girl's day 2017

09:00 QBSW,a.s.

Žilina girl's day 2017

09:00 Katedra softvérových technológií, FRI UNIZA
10:00 Katedra matematických metód a operačnej analýzy, FRI UNIZA
10:45 Katedra softvérových technológií, FRI UNIZA
12:00 Katedra technickej kybernetiky, FRI UNIZA

Sereď girl's day 2017

09:00 LLARIK

Dubnica nad Váhom girl's day 2017

09:00 MAURIT s.r.o

052 01 Spišská Nová Ves girl's day 2017

09:00 K_CORP, spol. s.r.o.

Banská Bystrica girl's day 2017

10:00 PosAm, spol. s.r.o.

Bratislava - Staré Mesto girl's day 2017

10:00 SAP